2013

 

BALASSAGYARMATÉRT EMLÉKÉREM

 

Balassagyarmatért Baráti Kör

 

Balassagyarmat "Tündérváros", mely nem engedi el azt, aki egyszer lakója volt.

A Balassagyarmatról elszármazottak mindig szívesen találkoztak egymással, hogy felelevenítsék közös emlékeiket, és új híreket halljanak kedves városukról. 1934-ben alakult meg a Balassagyarmati Öregdiákok Szövetsége, mely a Balassiban végzetteket fogta össze. A II. világháború után sokáig nem volt mód a találkozók felelevenítésére. Az 1970-es évek elejétől azonban újra indult az egymást kereső volt gyarmatiak találkozója Budapesten, melyet 1972-től a Közgazdasági Egyetem pinceklubjában, negyedéves rendszerességgel éppen a közöttünk lévő Deák Ottó, Nagy László segítségével szervezett meg. A helyet a szintén gyarmati Tóth András igazgató biztosította az összejövetelekhez.

Bár az internet nyújtotta technikai lehetőségek már korábban is módot adtak volna, hogy egyfajta információs bázisként szolgáljanak az elszármazottak között kapcsolattartásra és arra is, hogy a város ilyen formában is megjelenítse eredményeit, eseményeit, mégis erre 2005 őszéig várni kellett, amikor is elindult a Baráti Kör honlapja, a www.balassagyarmat.eu, megteremtve a gyarmatiak virtuális klubját.

A kezdeményezők, a webmester Deák Ottó, a szerkesztők Nagy Angela és Nagy László mellé az elmúlt évek során felsorakoztak számosan mások is, az elszármazottak köréből, vagy éppen Balassagyarmatról, Nógrádból, fokozatosan felismerve ennek az információ-technológia  forrásnak szerepét és jelentőségét.

Az eltelt időszakban évente sok-sok ezer látogatója volt a honlapnak, így Balassagyarmat eseményeit, történéseit, kiemelkedő személyiségeinek életútját a világhálón nemcsak az elszármazottak követhetik nyomon a Balassagyarmatért Baráti Kör honlapján keresztül, hanem az – jellegénél fogva - mindenki előtt nyitva áll, így a külvilág felé egyfajta városimázsra is módot ad.

Az a kulturális gazdagság, mely kisvárosunkat jellemzi, igen részletesen megjelenik a honlapon. A rendszeres beszámolók, írások gyakran apró részletességig hírt adnak az adott eseményről. A fotók, az elhangzott beszédek teljes szövegének közlése, a programok szinte jegyzőkönyvszerű megjelenítése nemcsak az olvasónak ad megbízható információt, hanem a helytörténet számára is hasznos forrásul szolgál. Sem az írott sajtó, sem a televízió nem lehet alkalmas a történések ilyen alaposságú rögzítésére. A honlap számos olyan írást, elemzést tett közzé a város helytörténeti, történelmi, irodalmi, közéleti vonatkozásaival kapcsolatban, amelyek a honismereti gyűjtemény számára is hasznos adalékul szolgáltak.

2011-ben a honlapot megújították. Könnyebben kezelhető, strukturáltabb lett, névjegytára és archívuma gyors kereshetőséget is biztosít. Az eseménytár pedig kitűnően ötvözi az éppen aktuális városi vagy a gyarmati vonatkozású, de távolabbi helyszínek eseményeit, és közzéteszi Balassagyarmat neves személyiségeinek születési évfordulóját is.

Városunkról jó benyomásokat szerezhet az, aki találkozik a Baráti Kör honlapjával, az általa létrehozott és folyamatosan kibővülő szervezeti hálóra pedig a város lakói is támaszkodhatnak.

A szülőföld és az elszármazottak közötti közvetlen kapcsolat kialakításában nyújtott tevékenységéért, a www.balassagyarmat.eu honlap létrehozásáért, a Balassagyarmatért Baráti Körnek a Balassagyarmatért emlékérmet adományozza a képviselőtestület.