TISZTELET A MESTERNEK

Száz éve született Farkas András rajztanár, festőművész

 

 

 

CSACH GÁBOR

 

 

 

Életmű kishitűség ellen – Farkas András születésnapjára

 

Farkas András azon „áldott gyüttmentek” közé tartozott, akik a Trianonban megcsonkult, a világháborúban meggyengült, s a kommunizmus székhelyáthelyezésekor szíven szúrt Balassagyarmat „traumatológusai” voltak. Szellemőrzők, akik nem engedték veszni a polgári műveltséget, egy jobb kor humánumát, a kultúrát nyomorba döntő diktatúra idején. Ilyen áldott gyüttment volt Farkas András mellett Szabó Károly, Versényi György, Kovalcsik András, Jánossy Ferenc, Csikász István vagy Csemniczky Zoltán is.

Farkas András a trianoni országvesztés után hetedik gyermekként 1920-ban született Abaújszinán, a négyszázezer éves kora-kőkori szerszámok szerint a Felvidék legősibb településén. Talán az ottani föld emberi élettel oly mélyen átitatott sugárzása határozta meg jó értelemben vett rendíthetetlen földhöz ragadtságát. A közeli Kassa iskolái közben éri a bécsi döntés, melynek köszönhetően az érettségi után magyar állampolgárként a Képzőművészeti Főiskolára kerülhet, ahol 1944-ben festő szakon diplomázik. Annak a Rudnay Gyulának a tanítványaként, aki furcsamód a Horthy rezsim és a Rákosi korszak legmagasabb kitüntetésének is tulajdonosa lett, hiszen 41-ben Corvin láncot, 49-ben Kossuth díjat kap. Az Alföldi Iskola és a poszt-nagybányai stílus mestere ideológiák felett álló szemlélettel ajándékozta meg tanítványait.

Háborús sebesülés, nagykállói tanítóskodás után kerül a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnáziumba, 1947-ben. Eztán következik a korosztályát érő kommunista kultúrpolitika völgyzárógátja: Ortutay kultuszminiszter órakedvezmény megvonása a pedagógusok művészeti tevékenységét ellehetetlenítendő, majd a pártkontroll eredményeként a támogatott helyezkedők többségi, és a tiltott vagy tűrt makacsok kisebbségi világa. Van néhány képe a sötét ötvenes évekből, amely egyértelműen mesél arról, mennyire nem méltó a helyezkedés az igazi tehetséghez. A magát ünneplő magyar ökrökön pöffeszkedő disznó, ujjongó majmok gyűrűjében, vagy a halál győzelmét a jog felett hirdető allegorikus diófapác rajzoknál kevesebbért is börtön járt akkoriban. Nyilván ilyen helyzetben a tehetség taktikát változtat. Réti Zoltán az ideológiamentes muzsika felé fordul, nem véletlen későbbi festményein a lírai absztrakció hatása. Jánossy disszidál, majd hazatérve saját mitológiájába menekül (vagy épp belemenekíti a pszichiátria sokkterápiája). Farkas makacs parasztként járja tovább a földből kinövő történetek dokumentálását, mégpedig a mesterség alázatos és tökéletesre csiszolt eszközeivel. Gimnáziumi rajztanárság mellett kollégiumi és tanítóképzői nevelői munka, 1961-től egészen a 84-es nyugdíjba vonulásáig művészgenerációkat indítva el a pályán az általa vezetett Képzőművészeti Stúdióban. Két témában remekelt leginkább, mestersége a Palócföld népe és a fiatalság ábrázolásakor csillogott igazán. A tájban élő, a mindennapi kemény munkában kiteljesedő parasztok jelenvalósága mellett az élettől ragyogó fiatal meztelen lányok időtlensége ragyog leginkább az életműben.

„Ifjúság Boldogság” – mondta gyakran a szólást átköltve, sosem panaszkodva a művészmesterséghez méltatlan köznevelési elfoglaltság terhe miatt. Páratlan pedagógus volt, a pozitív kritika szikrázó humorú doyenje. Az én évfolyamom volt az utolsó, aki ülhetett a rajzóráin. A legtehetségtelenebb diák felé is szeretettel nyúlt, jól tudva, hogy a kreativitás felszabadító boldogsága nem zárható érdemjegyek közé. Sose feledem utolsó korrigálását: „Nagyon jó Gábor, remek… bár ha itt ezt a rövidülést nézi, akkor ezek a vonalak nem teljesen így futnak, de összességében nagyon jó… meg nézze, itt ez a gömb hátrébb kellene, hogy legyen… nagyon jó, és itt az árnyékolás is túl sok, de összességében nagyon remek… nagyszerű, tudja mit Gábor, tegyen fel új rajzlapot.”

Ahogy a tanítás nem volt megvetett nyűg, úgy az évtizedeken át asztalfiókba, Nógrád megyébe kényszerített alkotás béklyója sem. Művészetét szemérmes egyszerűség és csendes habitus jellemzi, nem a merengő, hanem az átélve megértő fajtából. Ars poeticáját jól jellemzi finnországi kiállításának dacos visszautasítása 1971-ből. Vallotta, hogy noha még Nógrádban is néha értetlenség övezi munkáit, mégis csak Magyarországon érthető és feltétlen igazak a művei. „Termek, mint a fa – mondta –, de, hogy a gyümölcsömet ki élvezi, nem tudom. Az én képeim valahogy melegebb emberi kapcsolatot kívánnak létrehozni az ember és a táj között[1]”. Farkas művészete lokalitásában volt egyetemes. Hitvallása szeretett mestereivel: Picasso derűs vonalaival, Rembrandt szenvedélyével, Van Gogh őszinteségével és Breughel szeretetével keveredett.

Élete alkonyán boldogan nyugtázta a rendszerváltást, s egyre mélyebb kapcsolatba került legkedvesebb írójával, Dosztojevszkijjel is. A legnagyobb orosz író a nyugat-párti zápodnyikokkal szemben az orosz lélekből és földből táplálkozó szlavofilek közé tartozott[2], akik szerint – Farkas hitvallásához hasonlóan – csak a megélt élmény, az anyaföldhöz és annak megművelőihez való hűség teremt hiteles kultúrát. Utolsó nagyregényében[3] a haldokló Zoszima sztarec szavai szerint az emberi élet nagy titka ez: „A régi baj fokozatosan csöndes, meghatott örömmé enyhül…: minden nap áldom a napkeltét, és a szívem változatlanul énekel neki”. Egyik utolsó interjújában[4] a hetvenéves Farkas András mondja, hogy hálát ad Istennek, hogy fát vághat, s feláshatja a kertjét.  Majd így folytatja: „…nem is tudom mik az én képeim? Tényleg, mi is a kép? Talán egyszerű furulyaszó, pusztában hangzó harangszó”. Minden értelme létezésének az a magabiztos tudat, hogy munkáiból az emberek felé árad az a végtelenül egyszerű és mély szeretetet, amely áthatotta Farkas András minden tevékenységét. Kerek, hiteles életmű. Két lábon álló, derűs és bölcs üzenetek sorozata. A diktatúra korlátai, az elnyomott kisváros frusztrációi ellenére Farkas András olyan kilátókat emelt, ahonnan túl lehet látni a provincializmus szürke ködfellegein, oda, ahol száz színben ragyog a nap, s ahol jól láthatóan elválik a hamisságtól az igaz.

Halála előtti estén is Dosztojevszkijt olvasott[5], lehetséges, éppen Zoszima bölcs tanácsaival vándorolt a túlvilági mesterek közé, a mi kisvárosi félelmeinket is enyhítve: „Barátaim, kérjetek jókedvet az Istentől, legyetek vidámak, mint a gyermekek, mint az égi madarak. És ne zavarjon benneteket cselekvésetekben az emberek bűne, ne féljetek, hogy az elsodorja, és nem hagyja megvalósulni a ti műveteket. Ne mondjátok, »erős a bűn, erős a becstelenség, erős a rossz környezet, mi pedig magányosak vagyunk és tehetetlenek, elsodor bennünket a rossz környezet, és nem engedi megvalósulni a mi nemes művünket.« Kerüljétek az ilyen kishitűséget!”

Isten éltessen Bandi bácsi!

 

[1] Tóth Elemér: Madách illusztrációk Finnországnak. Nógrád, 1971. szeptember 8.

2 Az orosz kultúra Nyugat és Kelet között, szöveggyűjtemény. Budapest, 2006. 165-180 old. http://mek.oszk.hu/05500/05541/05541.pdf

3 A Karamazov testvérek (1880). Jelenkor, Pécs, 2004. fordította: Makai Imre

4 Tóth Elemér: Ünneplőben. Nógrád, 1990. december 1.

5 Kovalcsik András: ARCOK. Balassagyarmat, 2005. 173. old.

 

 

Csach Gábor

művészettörténész

 

Balassagyarmat, 2020. október 1.

 

 

 

Csach Gábor műveiből

 

 

 

 

Műhold

 

 

 

 

 

100mg.

 

 

 

 

 

 

Nagy Angela 2020

 

 [1] Tóth Elemér: Madách illusztrációk Finnországnak Nógrád, 1971. szeptember 8.

[2] 165-180 oldal in. Az orosz kultúra Nyugat és Kelet között, szöveggyűjtemény, Budapest 2006. http://mek.oszk.hu/05500/05541/05541.pdf

[3] A Karamazov testvérek (1880)  Jelenkor, Pécs, 2004. fordította: Makai Imre

[4] Tóth Elemér: Ünneplőben, NÓGRÁD 1990. december 1.

[5] Kovalcsik András: ARCOK Balassagyarmat 2005. 173. old.