Farkas András 100

 

Tragédia illusztrációk és emléknap a Városi Könyvtárban

 

 

2020. október 20.

 

 

 

 

A száz éve született Farkas András festőművész emlékére rendezett városi események – a Jánossy Képtárban tartott megnyitó után – újabb rendezvénnyel folytatódtak.

 

A Madách Imre Városi Könyvtár és a Mohácsi József Alapítvány szervezésében Madách Imre: Az ember tragédiája c. műhöz készített Farkas illusztrációikból nyílt kiállítás 2020. október 20-án a könyvtár galériáján, majd ezt a kupolateremben emlékülés követte.

 

A rendezvényeket Csábi István előadóművész, iskolaigazgató moderálta.

 

Ács Zsuzsanna és Bárány István által rendezett kiállítást Shah Gabriella művészettörténész, a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum igazgatója nyitotta meg a különböző korszakokból származó illusztrációkból, a másolatok melletti két eredeti sorozatot a Művész fia, Farkas Gábor ill. a megyei múzeum bocsátotta a könyvtár rendelkezésére.

Az igazgatónő elmondta, a megyeszékhely múzeuma – amely éppen 2020-ban kapta meg az Év Múzeuma elismerést – 100 db Farkas András műnek van birtokában. A tárgyi hagyatékon túl kiemelte Farkas művészeti hatását, őt magát alázatos, szerény, természetközpontú alkotóként jellemezte. Olvasmányélményei érthetően illusztrációk sokaságának elkészítésére késztették, így többek között a Tragédia többszörös megörökítéséhez.

Az anyag megtekintéséhez madáchi gondolatisággal adott indíttatást: Kell-e tudnunk a jövőt? Valójában tőlünk függ, Lucifer szemszögét vagy Isten gondoskodó szeretetét választjuk-e, de bízzunk a gondviselésben és merítsünk erőt a művészetekből – zárta megnyitóját.

 

A megnyitó zenei hangulatáról Ember Csaba gondoskodott zongorajátékával, Chopin dallamokkal.

 

Ezt követően kezdődött meg a Farkas András emlékülés, amelyet Csach Gábor művészettörténész, polgármester, mint egyben az ülés levezető elnöke nyitott meg.

 

Kiemelte Farkas András és kor/kar/társai szerepét, akik a háború után a városból eltűnt értelmiség helyére érkeztek, mondhatni, „gyüttmentként”. Ők pótolták a polgári világkép egykori hordozóit, mégis, vagy éppen emiatt, európai mentalitást is hoztak magukkal. Joggal vetette fel azt a kérdést is, miért nincs elismert helyén Farkas András művészete, pedig mesterségbeli tudása minimum egyazon színvonalon állt, mint több más művészé. (ezt a kérdést is érintette Farkas Gábor a Palócföld folyóirat új számában, a téma megérné egyébként annak részletesebb továbbgondolását – szerk.)

 

(Csach Gábor, mint egykori Farkas tanítvány további gondolatai tanáráról a Nagy Angela által összeállított, Tisztelet a Mesternek c. emlékezésben olvasható.)

 

Az első előadó Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész volt, aki a Tragédia illusztrációinak témája mellett, már előadása címében felvetette azt a talányos kérdést, vajon miért készített Farkas András hét sorozatot Madách művéhez?

 

Elismerte, a kérdésre a választ csak találgathatjuk. De közismert tény volt, hogy Farkast gyerekkorától kísérte a mű élménye, éppúgy közel állt hozzá Madách és számos alakjának gondolatvilága, tanári pályája során feldolgozta a Tragédiát, többször játszotta Lucifert, a művet tökéletesen ismerte, szavalta, tehát már ezek is magyarázhatnák azt, hogy bár oly sok művész egyedi módon és nézőpontból illusztrálta a Tragédiát, de senki nem oly nagyszámú sorozatban, mint éppen ő. Érdekes felvetés volt, hogy első anyagát 1949-ben rajzolta meg, akkor, amikor hatalmi szóval levették a magyar színházak műsoráról a Tragédiát. Kérdés, vajon a betiltás vezette-e az elkészítéshez? Elmondta, a Madách évfordulóra készítendő illusztrálást Farkas fanyalogva kezelte, a teátrális események és évfordulók egyébként is távol álltak tőle. A Tragédiát fehéren és feketén lehet elmondani – vélte a Művész, valójában egész életét a nagy mű kimeríthetetlen gondolatisága vezette, irányította.

 

Következő előadóként Csegezi Tamásné, a Magyar Posta ny. filatéliai igazgatója, egykori tanítványként emlékezett Farkas Andrásra, röviden kitérve a Művész „névjegyére” a magyar filatéliában.

 

Bejáró diákként, 1965-ben került Téglás Mária Drégelypalánkról a Szántó Gimnáziumba. Életének nagy változása volt, hogy a kistelepülésről a „nagyvárosba” érkezhetett, ahol olyan tanárok fogadták, akik nemcsak szerették, de hivatásukként kezelték az oktatást. Mint a rajzot szerető diák, rá legnagyobb hatással Farkas órái voltak, művészettörténeti előadásai után ellenállhatatlan volt a vágy benne az adott műalkotás alaposabb megismerésére.

Bár a bélyegkiadás során „csak” kisgrafikákkal került közelebbi kapcsolatba, de az a szakmai, szellemi muníció, amit Farkastól kapott, végigkísérte szakmai életútján.

Szerényen, rövidebben szólt arról, hogy Farkas: A mennyekben c. műve díszíti a Magyar Posta 2010-es kiadású elsőnapi borítékját, Farkas és Réti alkotásainak filatéliai megörökíttetésében egyébként nyilvánvalók Csegeziné érdemei.

 

,

 

 

A személyes emlékek felidézését Dr. Szabó András előadóművész, Farkas András egykori diákja folytatta, aki tanítványként és a szülők, család révén is évtizedekig igen közel állt a Művészhez.

 

Először, a témához kapcsolódóan Arató János: Barátok c. versét osztotta meg a hallgatósággal, majd elmondta, hogy az 1970-es években, az 1980-as évek elején rendszeresen kísérte el öccsével, Péterrel együtt Bandi bácsit a közös kirándulásokra, szabadtéri önkéntes rajzórákra. Kóvár, Őrhalom, Hugyag, a Szügy közeli, mára már eltűnt Hugyecz-tanya voltak a kedvenc állomásaik, ahol mindenki megtalálta a maga motívumát, a munkák dicséreteit, pedig alkalmanként a hibák felsorolása is követte. A közös festést, rajzolást követő találkozások, értékelések máig élénken élnek emlékezetében, ahogyan a korábbi szakköri foglalkozások is, amelyeket a Suba-féle fényképészetnél tartottak.

 

Emlékezése végén több saját alkotását is levetítette, amelyek az együtt eltöltött napok során készültek.

 

     

                          Nyirjes-Csesztve között

 

 

Mohora, Vay kastély

 

András, versekkel színezett remek előadása természetesen írásban nehezen visszaadható, ahogyan az sem érzékeltethető beszámolójából, hogy egykori gimnáziumában milyen érzések kerítették hatalmába, amikor kedves költője, Balassi képe – Farkas alkotása – kísérte őt nap, mint nap az épület folyosóján.

 

Hangban és képben, a nap eseményeinek követéséhez ajánlható a Városi Könyvtár által rögzített és a youtube csatornán közzétett anyag, a kiállítás megnyitóról és az emlékülésről, amelyek bármikor visszanézhetők. (Megnyitás: Egér jobb gomb  + Megnyitás új ablakban)

 

Az emléknap fotói, Ács Zsuzsanna felvételei, innen tekinthetők meg.

 

Dicséret illeti a szervezőket, hogy meghallva az idők szavát, és megértve a járványkényszert, hozzáférhetővé tették a programot, nem először használva ezt a technikát… .és a pandémia miatt bizonyára nem utoljára.

 

A kiállítás a Városi Könyvtár galériáján a nyitvatartási időben díjmentesen megtekinthető.

 

2020. október

Összeállította: Nagy László