TISZTELET A MESTERNEK

Száz éve született Farkas András rajztanár, festőművész

 

 

 

KOVÁCS FERENC

 

 

1959-ben érettségizett a balassagyarmati Tanítóképzőben, ahol a rajzot és a szakmódszertant Farkas András tanította. A képzősök rajzszakkörébe járt Orosz István, Németh Árpád és Kovács Ferenc is, utóbbi, a társai elbeszélése szerint a legtehetségesebb tanítványa volt Farkas tanár úrnak. Nem művészeti pályát választott, hanem történelem-földrajz szakos középiskolai tanári diplomát szerzett 1964-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen, ahol a morfológiai rajzok készítésénél rajzi tudását kiválóan tudta kamatoztatni. A balassagyarmati Balassi Bálint Gimnáziumba kerülve az egykori tanítvány tanártársa, majd igazgatója lett Farkas tanár úrnak.

Kovács Ferenc küldetésének tekinti a Farkas-életmű bemutatását a tanuló ifjúságnak. Rendületlenül szervezi a kiállításokat, előadásokat.

Pedagógusi és szakmai vonalon, valamint a sport terén elért kiváló eredményei elismeréseként országos, megyei és városi kitüntetések sorát kapta Kovács Ferenc. A Balassagyarmat Város Díszpolgára kitüntető címet 2010-ben nyerte el.

 

 

*

 

Farkas András rajztanár, festőművész a karikatúra és az irónia eszközeivel búcsúzott az 1959-ben végzett tanítóképzős osztálytól. A balassagyarmati Tanítóképző rövid, kilencéves története alatt ez az osztály volt az utolsó, amelyik Balassagyarmaton érettségizett.

 

A jó tanár előtt a tanítvány egy nyitott könyv. Farkas András is tudott olvasni diákjai gondolataiban. Érdekelte a lelkiviláguk, megfigyelte őket, művészi érzékenységgel ragadta meg a karaktereket. A kroki gyors, lényeget megragadó művészi eszközével, találó, kétsoros intelmek kíséretében az osztállyal kapcsolatos véleményét karikatúratabló formájában közre is adta. Különleges fénytörésben, képpel és szöveggel tükröt tartva emlékeztette az osztályt az iskolai éveikre.

 

Farkas Andrást szinte egész életén át foglalkoztatta Madách Imre műve, Az ember tragédiája. Az évek során hét sorozat rajzot készített a Tragédiához, az elsőt 1949-ben.

A karikatúratabló szerkesztésénél is a Tragédiából, a londoni szín zárójelenetéből merítette az ihletet. Az ember tragédiája után szabadon, Az emberek tragédiája címet adta a kompozíciónak. A londoni színt áthúzva, balassagyarmati helyszínen zajlik a dráma zárójelenete. A portrékon finom utalások láthatók a különleges egyéni jegyekre, mint a szeplős arc, a hosszú orr, a sportos-, vagy éppen korpulens megjelenés. A képaláírásokban feladja és helyenként meg is válaszolja a nagy kérdéseket.

Végül a művésztanár elköszön: „Én a komédiát lejátsztam, / (Mulattattam és közben mulattam.)

 

 

 

 

 

Orosz István, Kovács Ferenc

 

 

 

Németh Árpád, Farkas András

 

 

 

Részletek a Karikatúratablóról

 

A tablót immár 60 éve nagy becsben tartja és őrzi a mindenkori utódiskola, jelenleg a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum (Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 50.).

 

 

 

 

 

Nagy Angela 2020