TISZTELET A MESTERNEK

Száz éve született Farkas András rajztanár, festőművész

 

 

 

KOVALCSIK ANDRÁS

(1931‒ 2007)

matematikatanár

 

 

Kortársa, tanártársa és barátja volt annak a Farkas Andrásnak, aki az önmenedzseléssel nem nagyon foglalkozott. Kovalcsik tanár úr mellé állt, kiállításokat szervezett, amelyeket meg is nyitott; meghívókat szerkesztett és a sajtóval is tartotta a kapcsolatot. Alkotásait fotózta, dokumentálta, gyűjtötte a róla szóló dokumentumokat, melyek a Madách Imre Városi Könyvtár Helytörténeti Gyűjteményébe kerültek. Jelentős tette az volt, hogy Farkas András rajzaiból két albumot is szerkesztett és szorgalmazta kiadásukat, így legalább az utókor is bepillanthat a nagyszerű életmű egy-egy szeletébe. Az egyik album keresztmetszetet ad a grafikai alkotásokról, a másik pedig a hét Madách-illusztrációsorozatot tartalmazza.

 

Farkas András rajzainak 1988-ban kiadott gyűjteménye Kodály Zoltántól vett idézettel kezdődik, mely tökéletesen ráillik a farkasi életműre:

„Egyszerűség, világosság még nem zárja ki a mélységet. Sőt a legmélyebb művek sokszor a legvilágosabbak. A magyar ízlés mindig a lényeget keresi, s mindig idegenkedni fog olyan művektől, melyek a belső ürességet bonyolult külsőségekkel takarják, de olyanoktól is, amelyekben értékes lényeget labirintszerű külső rejt.”

 

 

 

*

 

Farkas András rajzai

 

Kovalcsik András válogatta az alkotásokat és írta az előszót.

A kötetben 38 rajz reprodukciója szerepel (16 tollrajz, 10 diópác, 5 tus, 6 lavírozott tus, 1 filc), melyek témája is változatosságot mutat: tájkép, alakrajz, irodalmi illusztráció, a népélet mozzanatai stb.

Lektorálta: dr. Kerényi Ferenc

A Horváth Endre kiadványi alapból kiadta a Balassagyarmati Honismereti Kör

Balassagyarmat, 1988.

Kivitelezte a Pénzjegynyomda, Budapest

A könyvből 100 db számozott példány is készült, amelyben műmelléklet a művész egyedi rajza.

A borítón Farkas András 1987-ben készült (diópác) önarcképe szerepel.

 

 

 

 

 

Madách Imre: Az ember tragédiája Farkas András


Az album Farkas András hét sorozat grafikáját tartalmazza, melyeket Madách Imre Az ember tragédiája című művéhez készített. Az illusztrációk (készültek: 1949, 1951, 1966, 1972, 1973, 1976, 1980) a Tragédia 15 fejezetének megfelelően vannak csoportosítva a kötetben. A bevezető tanulmányokat Kerényi Ferenc irodalomtörténész és
Szabó Péter művészettörténész írták. A kötetet Kovalcsik András szerkesztette.

A könyv 1992-ben jelent meg a Pénzjegynyomda kivitelezésében.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagy Angela 2020