TISZTELET A MESTERNEK

Száz éve született Farkas András rajztanár, festőművész

 

 

 

NAGY ANGELA

 

 

Balassagyarmaton 1951-ben nyílt meg a középfokú tanítóképző intézet, ahol az első tanári karba tartozott Farkas András, Réti Zoltán és Kovalcsik András is. A tanítóképzősök eleinte a város általános iskoláiba jártak hospitálni, de tanulók átirányításával 1952-re megszervezték a gyakorló iskolát is. Itt találkoztam először Farkas tanár úrral, aki a rajzórákat tartotta nekünk. A készségtárgyakat: a rajzot, éneket, testnevelést középiskolai szaktanárok tanították a gyakorló általános iskolában, ahol a tanítóképzősök így módszertani ismeretekre tettek szert.

 

Gimnazista éveim alatt a reformok során kikerült a rajz az iskolai tantervből. Az 1959-ben megszűnt tanítóképző utódiskolájába, a Szántó Kovács János Gimnázium humán tagozatára jártam. Negyedikben volt művészettörténet óránk, amit Farkas tanár úr tartott. Szintén a tanár úr vezette városi rajzszakkörben volt lehetőség rajzi gyakorlatra szert tenni.

 

Farkas tanár úr valamit nagyon jól csinált, mert ilyen előképzettséggel érettségi után rögtön felvételt nyertem nyolcszoros túljelentkezés ellenére a Műegyetem Építészmérnöki karára, ahol a rajzi felvételi vizsga három napig tartott.

 

Az egyetemen a műszaki tárgyak mellett komoly művészeti képzést is kaptunk. Tervezői, szakértői munkám mellett művészeti vonalon is tovább képeztem magam. A színelmélet, a digitális színek világa foglalkoztat. Utóbbi években kiállítások sorozatán mutattam be számítógépes grafikai és fotógrafikai alkotásaimat itthon és külföldön.

 

A Petőfi iskolában tartott városi rajzszakkörön Farkas tanár úr engem is megörökített és az óra után megajándékozott a rajzzal, amit gondosan aláírt és dátummal is ellátott. A tollrajzot azóta is őrzöm.

Farkas András (1962-03-30)

 

Nagy Angela

építészmérnök

 

Budapest, 2020. május 10.

 

 

 

 

 

 

Keleti világ I-III.

fotógrafika, print | A/3 | 2008

 

 

 

 

 

Örvényben

számítógépes grafika, print | 28 X 28 cm | 2010

 

 

 

 

 

Ablak a világra

fotógrafika, print | 26,6 x 42 cm | 2015

 

 

 

 

 

 

Nagy Angela 2020