TISZTELET A MESTERNEK

Száz éve született Farkas András rajztanár, festőművész

 

 

 

DR. VÁRSZEGI TAMÁS

 

 

Dr. Várszegi Tamás nyugdíjas orvos vagyok egy Békés megyei kisvárosban, Medgyesegyházán. 

Endrefalván születtem 1946-ban. Gimnáziumi éveimet Balassagyarmaton töltöttem 1960-64 között, a Szántó Kovács János Gimnáziumban érettségiztem. Itt volt szerencsém megismerni Farkas András festőművész tanáromat, aki meghatározó élménnyel szolgált számomra. Neki is köszönhetem, hogy a képzőművészethez való vonzódásomat megerősítette, hitet adott ahhoz, hogy autodidakta módon folytassam szenvedélyemet, mely a rajzolásban, a festészetben, valamint a szobrászatban nyilvánul meg.

Kapcsolatunkra több évre visszaemlékezve is úgy látom, hogy hozzám közel álló személyiség volt. Bizalmas beszélgetéseink során az a meggyőződésem alakult ki, hogy nagyon hasonló véleményünk van a művészetről, az életvitelről, továbbá hasonló a morális felfogásunk. A műszakirajz-órákon számomra felüdülés volt a Tanár Úr humora. Az életéről elmesélt történetek családom történetével is nagyon hasonlóak voltak.

 

Életem történetéről annyit szeretnék elmondani, hogy apám véleménye hatására olyan pályát kellett választanom, amely a politikától viszonylag független és biztos megélhetést jelent. Ez volt az orvoslás.

Egyetemi éveim alatt karikatúrák készítésével foglalkoztam.

Az orvosi szakmában való működésem során a Hippokratészi esküt komolyan vettem, számomra az emberi élet és annak védelme volt a legfontosabb, politikai fuvallatokra nem voltam hajlandó véleményemet módosítani.

 

Amennyire a mindennapi munka mellett a szabadidőm megengedte a történelem, a mitológia és a képzőművészet kitöltötte az életemet. Nyugdíjas korom óta a történelem, mitológia, és képzőművészettel való foglalkozás ideje megnövekedett. Életem folyamán több önálló kiállítás részese voltam, de sosem az én törekvésemre. Ma már többnyire tájképeket festek, mert a természet szépségét senki nem vitatja, mert a természet képes mindig megújítani magát, és képes az emberekkel elfelejtetni a mindennapos gondokat.

 

 

Dr. Várszegi Tamás

orvos, képzőművész

 

Medgyesegyháza, 2020. április 27.

 

 

Balassagyarmaton Farkas András tanár úr szerettette meg Várszegi Tamással még jobban a rajzolást-festést. A szegedi egyetemen is rengeteget rajzolt, karikatúrákat, illusztrációkat az évkönyvekbe. Benczúrfalván rácsodálkozott idős Szabó István szobrászművész munkáira, kedvet is kapott a faragásra és egy időben szenvedélyesen szobrokat készített. Érdeklődésének középpontjában mindig ott voltak a történelmi személyiségek. Különös érzékkel ragadta meg és adta vissza portréiban a különböző karaktereket. Közben a természet is elbűvölte, Medgyesegyházán kezdett igazán festeni.

 

Úgy szeretnék festeni, hogy azt Pista bácsi is értse, itt, a medgyesi tanyavilágban, és a szellem emberei is tudják, mit miért festettem úgy, ahogyan – mondta egy interjúban. Talán nem is véletlen a megfogalmazás, mely összecseng Farkas tanár úr ars poeticájával, miszerint: „Mindig az vezérelt, hogy a »szakértők« helyett atyámfiainak fessek, hogy ők értsék meg elsősorban, amit el akarok mondani."

 

Dr. Várszegi Tamás vasárnapi festőnek vallotta magát, de Banner Zoltán művészettörténész szerint, aki a történelem, a mitológia, a Biblia, az irodalomtörténet és a történelmi-lélektani parabola köreiben járatja képzeletét és ecsetjét, közölni, mondani, sőt elgondolkoztatni is kíván a megfestett témával, az erősen különbözik a vasárnapi festőktől. Festési módja eklektikus: szabadon él a fiktív, a jelképes, a szürrealisztikus, vagy éppenséggel a dekoratív elemek alkalmazásával. 1977-től voltak kiállításai (Telekgerendás, Medgyesegyháza, Gyula, Orosháza, Békéscsaba, Rétság, Budapest, Békésszentandrás). Eljutottak képei Ausztriába és Hollandiába is. Gyakran vett részt csoportos tárlatokon (Békéscsaba, Gyula, Kecskemét).

 

Sokoldalú munkásságát jelzi, hogy Medgyesegyháza centenáriuma alkalmából szentelték fel a település új címerét ábrázoló zászlót, amelyet Dr. Várszegi Tamás tervei alapján Szereday Ilona grafikusművész készített (1993). A szocializmusban elhanyagolt medgyesegyházi Trianoni Emlékmű felújításának tervét is Dr. Várszegi Tamás készítette el. Festészeti nívódíjat (1986, 1987) és Medgyesegyházáért Emlékérmet (2007) kapott.

 

 

xill

 

 

Portrévázlat | Színház | Birs | Lovas | Szent István

Illusztrációk – Békés Megyei Hírlap

| 1977 | 1987 | 1977 | 1989 | 1987 |

 

 

 

 

Szent István | Cato | II. Richard

| bronz | bronz | fa |

| 1986 | 1986 | 1979 |

 

 

Áron-hu12_3

 

 

Áron

olaj, farost | 50 x 40 cm | 2002

 

 

 

 

 

Hajdújárás eső után (Medgyesegyháza)

olaj, farost | 77 x 89 cm | 2016

 

 

 

Szerkesztett önéletrajz | Személyes közlés

 

 

Nagy Angela 2020